Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101
info@cistocapag.hr
racunovodstvo@cistocapag.hr
direktor@cistocapag.hr

Odlagalište otpada Sv. Kuzam

Službeno odlagalište komunalnog otpada na području Grada paga je odlagalište Sv. Kuzam koje se nalazi oko 3000 metara južno od centra Paga. Odlagalište se nalazi na sjevernoj padini brdovitog terena i orijentirano je prema zaljevu te je udaljeno od mora cca 50 m.Ukupne je površine 4,7 ha. Količina odloženog otpada se kreće oko 35.000 m3.Pristup do odlagališta je osiguran starom cestom Pag – Košljun. Prostor odlagališta otpada je potpuno ograđen , a oko tijela otpada su , u sklopu izvedbe protupožarnih mjera , mjera tijekom 2008 godine , izgrađeni obodni nasip i obodna cesta. Otpad na području Grad Paga i Općine Kolan organizirano skuplja i odvozi na odlagalište Čistoća Pag d.o.o. je voditelj aktivnosti na postojećem odlagalištu, koje treba urediti i pripremiti za daljnje sanitarno odlaganje te zatvoriti za rad nakon izgradnje regionalnog odlagališta otpada na nivou Županije.