Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101
info@cistocapag.hr
racunovodstvo@cistocapag.hr
direktor@cistocapag.hr

Odvojeno prikupljanje otpada

Zakon o otpadu propisuje obavezu odvojenog prikupljanja otpada . Odvojeno prikupljanje vrši se putem zelenih otoka i putem komunalnih akcija Komunalnog društva Pag. Zeleni otoci su mjesta na kojima se nalaze posebno označene kante i kontejneri u koje se odlaže točno određeni otpad.

Lokacija zelenih otoka
REDNI BROJ
1.
LOKACIJA
V. Nazora
VRSTA OTPADA
papir, staklo
KAPACITET KANTE
1100 litara