Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101
info@cistocapag.hr
racunovodstvo@cistocapag.hr
direktor@cistocapag.hr

Prikupljanje kućnog otpada

Kućni otpad odlaže se u vreće ili posude za kućni otpad. Posude za kućni otpad poslije odlaganja otpada treba zatvoriti, otpad se ne smije rasipati.
Kućno smeće iznesite navečer od 23:00 do 06:30.
U posude za kućni otpad ne smije se odlagati tekuće ili polutekuće tvari, žar, otpad od građevinskog materijala, glomaznu ambalažu, leševe životinja, metalni otpad, električne baterije, akumulatore, auto gume, granje i smeće od vrta.