Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101
info@cistocapag.hr
racunovodstvo@cistocapag.hr
direktor@cistocapag.hr

O nama

Čistoća Pag d.o.o. osnovana je krajem 2013. godine sa sjedištem u gradu Pagu na adresi Braće Fabijanić 1. U svojoj strukturi poslovanja obuhvaća odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (kućnog, medicinskog, građevinskog, EE otpada i sl.), brigu i uređenje gradskog groblja sv. Karin, te uređenje i čišćenje šetnica, kao i same jezgre grada Paga. Također u okviru poslovanja Čistoće Pag nalazi se i održavanje javnih zelenih površina. Svojim poslovanjem kroz edukaciju građana i djece (vrtićke i školske dobi), trudi se potaknuti svijest o zajedničkoj brizi za okoliš. Trenutno Čistoća Pag d.o.o. zapošljava 12 stalnih djelatnika.