Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101
info@cistocapag.hr
racunovodstvo@cistocapag.hr
direktor@cistocapag.hr

Poslovna iskaznica

ČISTOĆA PAG d.o.o.
Ul. Braće Fabijanić 1, Pag
OIB: 13973013461

Redovni poslovni računi:
IBAN: HR1724020061100678919 Erste & Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR7723400091110623817 Privredna banka zagreb d.d.
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
MBS: 110041696

SKUPŠTINA je najviši organ Društva, a čini je gradonačelnik Grada Paga.
NADZORNI ODBOR nadzire vođenje poslova društva i zastupa Društvo prema Upravi.

Nadzorni odbor ima 3 člana:
- Mirko Butković, predsjednik
- Dušan Herenda, član
- Vjekoslav Šljivo, član

UPRAVU DRUŠTVA čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva.
Direktorica društva: Mirjana Tičić dipl.oec.
PREDMET POSLOVANJA:
- sakupljanje otpada
- prijevoz otpada
- zbrinjavanje otpada
- trgovanje otpadom
- posredovanje u gospodarenju otpadom
- prijevoz putnika u javnom prometu
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- djelatnost tržnica na malo
- održavanje groblja i krematorija i prijevoza pokojnika
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- održavanje javne rasvjete
- upravljanje grobljima
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada