.
Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101

 

Zaštita osobnih podataka

- INTERNI PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA VODITELJ OBRADE ČISTOĆA PAG d.o.o. - pogledaj dokument

- O Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) - pogledaj dokument

- Uredba (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) - pogledaj

- Politika zaštite osobnih podataka - pogledajte