.
Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101

 

ZELENO PLAVA ČISTKA

Pozivamo vas da sudjelujete u Zelenoj i plavoj čistki, ekološkoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada, najvećem ekološkom volonterskom projektu u Hrvatskoj. Predviđeno trajanje akcije je od 9.00 do 14.00 sati, te je za po završetku osigurana okrjepa za sve sudionike. Akcije se održavaju pod pokroviteljstvom Grada Paga i Turističke zajednice grada Paga, a u organizaciju su uključene udruge „Cvit soli“ i „Volim Vlašići“ te Čistoća Pag d.o.o.
VLAŠIĆI
Subota, 23. travnja – Plava čistka: Čišćenje uvale (podmorja) i plaže
Subota, 30. travnja – Zelena čistka: Akcija čišćenja divljeg odlagališta otpada kod novog groblja na ulazu u Vlašići
SMOKVICA
Subota, 7. svibnja – Zelena čistka
Akcija čišćenja u naselju Smokvica
PAG
Subota, 14. svibnja – Zelena i Plava čistka
Akcija čišćenja na predjelu Hanzine Bošana i čišćenje podmorja ispred hotela Pagus
DINJIŠKA
Nedjelja, 15. svibnja – Plava čistka: Akcija čišćenja podmorja u uvali Dinjiška