.
Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101

 

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br.50/2017) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“, broj 5/09, 2/10, 3/13, 2/16 i 11/17), Gradsko vijeće Grada Paga dana 15. prosinca 2017.godine . ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada - Pogledaj odluku

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto referent za javnu nabavu, naplati i obračunavatelj plaća

Odluku možete pogledati OVDJE