.
Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101

 

Odluka o prodaji rabljenog vozila, marke trokolica Piaggio APE 50, vrste 1,2-Moped tricikl reg. oznake ZD680IP

Dokumentacija o prodaji rabljenog vozila, marke trokolica Piaggio APE 50, vrste 1,2-Moped tricikl reg. oznake  ZD680IP - PDF dokument

ZELENO PLAVA ČISTKA

Pozivamo vas da sudjelujete u Zelenoj i plavoj čistki, ekološkoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada, najvećem ekološkom volonterskom projektu u Hrvatskoj. Predviđeno trajanje akcije je od 9.00 do 14.00 sati, te je za po završetku osigurana okrjepa za sve sudionike.

Opširnije...

Glomazni (krupni) otpad za MO Dinjiška 17.04.2016.

Dana 17.04.2016. kontejner za krupni otpad biti će postavljen u naselju Vrčići. U spremnike za prikupljanje krupnog otpada zabranjeno je odlagati otpad iz vrtova, građevinski materijal (šutu) i miješani komunalni otpad.

OBAVIJEST SVIM UGOSTITELJSKIM DJELATNOSTIMA

-Zabranjeno je bacati TEKUĆU HRANU i OTPADNO JESTIVO ULJE u kontejnere.
U Republici Hrvatskoj jasno je definiran sustav gospodarenja otpadnim jestivim uljima. Sustav započinje proizvodnjom ili uvozom svježeg ulja i iskorištavanjem od posjednika. Nakon uporabe ulje postaje otpad i mora se predati ovlaštenoj tvrtki za sakupljanje. Sustav završava oporabom ili zbrinjavanjem.
- Molimo Vas da AMBALAŽU OD PAPIRA I KARTONA ne odlažete:
1. u kontejnere za komunalni otpad
2. pored kontejnera za komunalni otpad
3. na javne površine
4. izvan rasporeda odvoza Papir, metal, staklo i plastiku moguće je odložiti u za to predviđene spremnike na zelenim otocima.
U slučaju većih količina kontaktirajte nas na 023/600-265.
Rad sa strankama je od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.