.
Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101

 

Groblje

Čistoća Pag d.o.o. upravlja Gradskim grobljem Sv. Karin u Pagu. To znači da je zaduženo za održavanje staza i zelenih površina na samom groblju. Groblje ima otprilike 750 grobnica. U sklopu sustava groblja i zbrinjavanja pokojnika izgrađena i uređena nova mrtvačnica. U sklopu mrtvačnice nalazi se i kapelica. Čistoća Pag d.o.o. trenutno ne obavlja pogrebne usluge. U pripremi su potrebni dokumenti koji bi omogućili preuzimanje i tog dijela posla. Grad Pag vlasnik je groblja po Zakonu o grobljima.