Virtualni preglednik grobnih mjesta

2022. do 2023. godine Čistoća Pag d.o.o. započela je projekt virtualnih groblja na području lokalne samouprave Grada Paga. U suradnji s tvrtkom groblja.hr odrađena su virtualna snimanja groblja i grobnica na području grada Paga, naselja Vlašići, Dinjiška, Gorica i Šimuni. Uz mogućnost ručnog traženja pokojnika i vlasnika grobne jedinice, moguće je filtiranjem samo određenih podataka (kao što su: ime, prezime, datum smrti), te brzo i jednostavno doći do lokacije pokojnika, kao i lokacije grobnog mjesta. Kontuirano se trudimo unaprijediti naše sustave mapiranja i evidencija, te na takav način olakšati korištenje usluga groblja za one koji dolaze posjetiti svoje preminule. Napominjemo da se sustav redovno ažurira, te je potrebno sačekati par dana za pregled lokacije ukopanog pokojnika. Zahvaljujemo na razumjevanju.

Virtualni preglednik grobnih mjesta

2022. do 2023. godine Čistoća Pag d.o.o. započela je projekt virtualnih groblja na području lokalne samouprave Grada Paga. U suradnji s tvrtkom groblja.hr odrađena su virtualna snimanja groblja i grobnica na području grada Paga, naselja Vlašići, Dinjiška, Gorica i Šimuni. Uz mogućnost ručnog traženja pokojnika i vlasnika grobne jedinice, moguće je filtiranjem samo određenih podataka (kao što su: ime, prezime, datum smrti), te brzo i jednostavno doći do lokacije pokojnika, kao i lokacije grobnog mjesta. Kontuirano se trudimo unaprijediti naše sustave mapiranja i evidencija, te na takav način olakšati korištenje usluga groblja za one koji dolaze posjetiti svoje preminule. Napominjemo da se sustav redovno ažurira, te je potrebno sačekati par dana za pregled lokacije ukopanog pokojnika. Zahvaljujemo na razumjevanju.

EKO kutak

Razvojem preventivnih radnjih, uz pomoć edukativnih radionica za srednjoškolsku, školsku i predškolsku djecu podižemo svijet o brizi za okoliš. Uz pomoć naše maskote Paška Ekologića nastojim podići mladima svijest o ekologiji i zbrinjavanju otpada.