Javne površine 2023. godine

Proračunska sredstva za 2023 godinu za Aktivnost 1001 održavanja čistoće javnih površina – čišćenje i pometanje predviđena su u iznosu od 40.000,00 eura. – pogledaj dokument