2018. godina

  • KOMUNALNI OTPAD RH 2018. – Sažetak – pogledaj dokument
  • PODACI IZ IZVJEŠĆA O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE ZA 2018. GODINU – Sažetak – pogledaj dokument
  • Prilog 1: Pregled ukupno sakupljenog komunalnog otpada, ukupno sakupljenog miješanog komunalnog otpada, broja stanovnika obuhvaćenih organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada i količina komunalnog otpada po stanovniku, po JLS, 2018. godina (izvor: baza ROO, obrazac SO1) – pogledaj dokument
  • Prilog 2: Popis JLS u kojima se provodi odvojeno sakupljanje biootpada iz komunalnog otpada, 2018. godina (izvor: baza ROO, obrasci: SO1, SO3-1, SO3-2) – pogledaj dokument
  • Prilog 3: Popis općina/gradova za koje su prijavljeni podatci o otpadu skupljenom putem reciklažnih dvorišta, za 2018. godinu (izvor: baza ROO, obrasci SO3-1, SO3-2) – pogledaj dokument
  • Stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada po JLS-1 – pogledaj dokument
  • Opći podaci o području pružanja javne usluge, obračunskim mjestima, korisnicima usluge i odvojenom sakupljanju otpada-3 – pogledaj dokument

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – DOKUMENTI