Lokacija: Pag, Sv. Kuzam bb

Na području grada Paga sa radom je započelo reciklažno dvorište sufinancirano od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grada Paga i Čistoće Pag d.o.o. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Fizičke osobe (kućanstva) sa područja Grada Paga mogu besplatno predati otpad koji je naveden niže u tekstu.

Pravne osobe i obrtnici plaćaju zbrinjavanje otpada prema važećem cjeniku, kao i fizičke osobe koje nemaju prebivalište na području Grada Paga.

Kao dokaz o prebivalištu osoba koja predaje otpad dužna je predočiti osobnu iskaznicu prije predaje otpada. U reciklažom dvorištu otpad se zaprima odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta

Nedjeljom i blagdanima reciklažno dvorište je zatvoreno.
E-mail: gospodarenje.otpadom@cistocapag.hr
  • 08:00 - 14:30 sati
  • 10:00 - 16:30 sati
  • 08:00 - 13:00 sati
Prikaži veću kartu

Vrste otpada i uvjeti zaprimanja otpada u reciklažnom dvorištu

Građevni otpad iz kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci

Vrste otpada koje se sakuplja:

15 01 01- papirna i kartonska ambalaža
20 01 01- papir i karton
15 01 04-metalna ambalaža
20 01 40-metali
15 01 07-staklena ambalaža
20 01 02-staklo
15 01 02-plastična ambalaža
20 01 39-plastika
20 01 10-odjeća
20 01 11-tekstil
20 03 07-krupni (glomazni)otpad
20 01 25-jestiva ulja i masti
20 01 28-boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
20 01 30-deterđenti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
20 01 32-lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
20 01 34- baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 36- odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena
pod 20 01 21*, 20 01 23* I 20 01 35*
16 01 03-otpadne gume

15 01 10 * ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale uključujući prazne spremnike pod tlakom
16 05 04*plinovi u posudama pod tlakom koji sadrže opasne tvari
20 01 13*-otapala
20 01 14*-kiseline
20 01 15*-lužine
20 01 17*-fotografske kemikalije
20 01 19*-pesticidi

20 01 21*fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 26*-ulja i masti koja nisu navedena pod 20 02 25*
20 01 27*-boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari
20 01 29*-deterđenti koji sadrže opasne tvari
20 01 33*-baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03
i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
20 01 35*-odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena
pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
20 01 37*drvo koje sadrži opasne tvari

08 03 17*-otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 03 18-otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*