Čistoća Pag d.o.o. sa sjedištem u Pagu Ulica braće Fabijanić 1 s radom je započela 01. siječnja 2014. god. Temeljem Ugovora o podjeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem) trgovačkog društva Komunalno društvo Pag d.o.o. od dana 23. prosinca 2013. g. , provedena je podjela trgovačkog društva Komunalno društvo Pag d.o.o. odvajanjem dijela imovine odnosno prijenosom dijela imovine koja je nužna za obavljanje registrirane djelatnosti.

Redovni poslovni računi:
IBAN: HR1724020061100687919 Erste & Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR7723400091110623817 Privredna banka zagreb d.d.
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
Temeljni kapital: 1.533.000,00 kuna / 203.464,07 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
MBS: 110041696

SKUPŠTINA je najviši organ Društva, a čini je gradonačelnik Grada Paga.

NADZORNI ODBOR nadzire vođenje poslova društva i zastupa Društvo prema Upravi.
Nadzorni odbor ima 3 člana:
- Jasna Magaš - predsjednica nadzornog odbora
- Marijo Maržić - član nadzornog odbora
- Marin Dragoslavić - član nadzornog odbora

UPRAVU DRUŠTVA čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva.
Direktor društva: Luka Meštrović, bacc.oec.

Prikaži veću kartu