Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14110/1514/19)  obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu usluga mogu dostaviti u pisanom obliku:

  • na adresu: ČISTOĆA PAG d.o.o.Braće Fabijanića 1, 23250 Pag,
  • e-mailom: prigovori@cistocapag.hr
  • faxom na broj +385 ( 0 )23 600 101,
  • osobno u sjedištu Davatelja javne usluge radnim danom na adresi Čistoća Pag d.o.o. Braće Fabijanić 1, 23250 Pag u vrijeme rada sa strankama

Potrošači – korisnici komunalnih usluga mogu podnijeti prigovor po računu Društvu u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

(MOLIMO VAS DA U VAŠEM PRIGOVORU NAVEDETE PODATKE O POTROŠAČU (IME I PREZIME I ADRESA ZA DOSTAVU PRIGOVORA).

POVJERENSTVO ZA REKLAMACIJE:

Pisane upite Povjerenstvu za reklamacije ČISTOĆA PAG d.o.o. možete uputiti na adresu Braće Fabijanića 1, 23250 Pag (s naznakom Za Povjerenstvo za reklamacije).